Γυψοσανίδες

συστήματα ξηράς δόμησης

Οι γυψοσανίδες είναι δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια.  Η αντοχή της κρυσταλλικής δομής του γύψου σε συνδυασμό με το σταθερά αμφίπλευρα επικολλημένο ειδικό χαρτί που λειτουργεί σαν οπλισμός εφελκυσμού προσδίδουν στην γυψοσανίδα τις απαιτούμενες ιδιότητες. Ανάλογα δε με τον προορισμό της προσδίδονται στον γύψο και το χαρτί με πρόσμικτα και ειδική επεξεργασία επιπρόσθετες ιδιότητες.

Οι γυψοσανίδες έχουν μικρό βάρος, μεγάλη ελαστικότητα, αξιοσημείωτη μηχανική αντοχή, καλή θερμομονωτικότητα, αξιόλογη λυγηρότητα, υψηλή πυραντοχή και ιδανική τελική επιφάνεια.  Είναι δομικά στοιχεία που κατεργάζονται εύκολα και στερεώνονται γρήγορα με βίδες, καρφιά ή γυψόκολλες, αποτελώντας την βάση των συστημάτων ξηράς δόμησης.

Εφαρμογές Γυψοσανίδων

Τύποι Γυψοσανίδων

Στάνταρτ. Οι γυψοσανίδες αυτές χρησιμεύουν για την κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων, για εσωτερική επένδυση εξωτερικών τοίχων, καθώς και για στεγνό επίχρισμα τοίχων αλλά και για κάθε άλλου είδους εσωτερική κατασκευή.

Πυράντοχες. Για κατασκευές υψηλών απαιτήσεων πυραντοχής χρησιμοποιούνται πυράντοχες γυψοσανίδες.  Ο γυψοπυρήνας των γυψοσανίδων αυτών περιέχει ορυκτές ίνες και πρόσμικτα που αυξάνουν την αντοχή της στην φωτιά.

Ανθυγρές. Είναι οι γυψοσανίδες για χώρους υψηλής υγρασίας.  Το χαρτί είναι επεξεργασμένο με μυκητοκτόνο ουσία και ο πυρήνας τους περιέχει πρόσμικτα που μειώνουν σημαντικά την υδροαπορροφητικότητά τους.

Πυράντοχες & Ανθυγρές. Είναι οι γυψοσανίδες με ιδιαίτερη αντοχή και στην φωτιά και στην υγρασία, για κατασκευές ιδιαίτερων απαιτήσεων.

Διάτρητες γυψοσανίδες. Οι ειδικές αυτές γυψοσανίδες χρησιμοποιούνται συνήθως κατά της αντήχησης.
Διατίθενται με  διάτρηση σχεδίων οπών και σχισμών.
Οι γυψοσανίδες αυτές προσφέρουν μεγάλο βαθμό ηχοαπορροφητικότητας και μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην διακόσμηση του χώρου.

Επενδεδυμένες γυψοσανίδες. Ανάλογα με τον τελικό τους προορισμό μπορούν οι γυψοσανίδες να επενδυθούν με:
―   Φράγμα υδρατμών
―   Φύλλο μολύβδου για προστασία από ακτίνες Χ
―   Φύλλο PVC
―   Πλάκα EPS για θερμομόνωση
―   Πλάκα πετροβάμβακα για θερμοηχομόνωση

Ινογυψοσανίδα. Η ινογυψοσανίδα είναι μία υψηλής πυκνότητας γυψοσανίδα οπλισμένη στον πυρήνα της με ίνες ανακυκλωμένου χαρτιού που προσδίδουν στο τελικό προϊόν μοναδική σκληρότητα, αντοχή στις κρούσεις – εκδορές και υψηλή ηχομονωτική ικανότητα.

Πλεονεκτήματα συστημάτων με γυψοσανίδες

– Δόμηση με προδιαγραφές (πιστοποιητικά υλικών και επιδόσεων των δομικών στοιχείων) – Θερμομόνωση
– Ηχομόνωση – Πυροπροστασία – Αντισεισμικότητα – Ταχύτητα κατασκευής
– Ευκολία στην τοποθέτηση ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων – Αντοχή στην υγρασία
– Καθαρή κατασκευή (μείωση μπαζών) με κορυφαία αισθητική (απόλυτα λείες επιφάνειες)
– Μείωση από τις εισφορές ενσήμων ΙΚΑ – Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου (κατά περίπου 6%)
– Ευκολία βαφής και επένδυσης – Ευκολία στην ανακαίνιση – Μικρό κόστος συντήρησης