Εξαρτήματα Akifix

Μεταλλικά Εξαρτήματα

Μεταλλικά Εξαρτήματα

Τα μεταλλικά εξαρτήματα, όπως αναρτήσεις (ταχεία ανάρτηση με ή χωρίς ασφάλεια, ανάρτηση Π, αντιανεμική, κλπ) και συνδετήρες (Π, Τ, Μ, κλπ) είναι γαλβανισμένα ελάσματα απόλυτα συνεργάσιμα με τα μεταλλικά προφίλ. Έχουν πρωτοποριακό σχεδιασμό από ελάσματα ειδικού χάλυβα, με γαλβάνισμα υψηλής ποιότητας μέσω ειδικής τεχνολογίας και ακριβείς διαστάσεις για εύκολη τοποθέτηση. Η συνεργασιμότητά τους εξασφαλίζει όχι μόνο τη στατική επάρκεια των δομικών στοιχείων κατοχυρώνοντας τον μηχανικό, τον τεχνίτη και τον ιδιοκτήτη, αλλά επίσης επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις σε ηχομόνωση και πυραντοχή.

Οι βίδες των γυψοσανίδων είναι επικαδμιωμένες και έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα, αιχμηρότητα και μαγνητίζονται για να συγκρατούνται εύκολα στην αιχμή του βιδοδράπανου. Οι βίδες πρέπει να διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 1mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας χωρίς να σχίζεται το χαρτί για να στοκάρονται. Αντίστοιχα οι βίδες των τσιμεντοσανίδων έχουν αντιαλκαλική προστασία εξαιτίας του έντονα διαβρωτικού αλκαλικού περιβάλλοντος του τσιμέντου. Οι κεφαλές τους δεν πρέπει να διαπερνούν το πλέγμα από την τσιμεντοσανίδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της Akifix στη διεύθυνση www.akifix.com.

Η συνεργασιμότητα των εξαρτημάτων εξασφαλίζει τη στατική επάρκεια των δομικών στοιχείων και επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις σε ηχομόνωση και πυραντοχή.